Geologie

Sobotice

Těžba pískovce| 50.6667227163198, 15.0192332267761

V blízkosti obce Sobotice, zhruba 1 km východním směrem od Českého Dubu, se nachází několik opuštěných lomů, kde se kdysi dobýval pískovec.

Odborný popis

V terénu můžeme pozorovat přibližně 4 stěnové lomy různých rozměrů, které postupně zarůstají. Přesto jsou stále pozorovatelné nevelké porubní stěny. Z geologického hlediska jsou tvořeny křemenným pískovcem, který v některých vrstvách přechází v silně zpevněné vápnité polohy, které obsahují drobnou fosilní faunu, zejména ústřice a drobné pectenoidní mlže. Kromě nich se zde také běžně vyskytují ichnofosilie, tedy stopy po činnosti organismů.
V jednom z lomů můžeme pozorovat malý převis. Pískovec je místy i proželeznělý a někde jsou viditelné i polohy načervenalých pískovců zbarvených oxihydroxidy železa (hematitem). V určitých zvětrávajících polohách dochází k destrukci jednotlivých bloků pískovce, který se snadno přirozeně odlamuje. Plato pískoven je na mnoha místech zaneseno nelegální černou skládkou odpadů.