Geologie

Hamerský Špičák - těžba železné rudy, pískovce a uranu

Vulkanické horniny| 50.6898144, 14.8509883

Výrazný vrchol vzniklý na vulkanické žíle byl člověkem již od středověku velmi využíván.

Odborný popis

Hamerský Špičák (452 m) je výrazný kuželovitý suk hřbetově protažený ve směru SV–JZ. Jeho vznik je podmíněn polzenitovou (tzv. děvínskou) žílou v turonských křemenných a jílovitých pískovcích. Ty na sv. a jz. svazích vrchu vytvářejí výrazné skalní útvary (skalní věže a skalní zdi). Na vrcholu Hamerského Špičáku jsou patrné příkopy a valy zaniklého hradiště (Demek & Mackovčin et al. 2006). Poblíž narazíme na zarostlou jámu – pozůstatek po těžbě železné rudy. Další dobývky můžeme pozorovat směrem od vrcholu po celé délce strmého hřebene až do sedla pod Schächtensteinem. Jedná se především o menší prohlubně s nízkými haldami. Největší dobývky se nacházejí těsně nad zmiňovaným sedlem.
Lokalita byla od roku 1996 do roku 2012 chráněna jako součást přírodní památky „Děvín, Ostrý a Schachtstein“ (od roku 2012 přehlášeno na přírodní památku Děvín a Ostrý).