Geologie

Lom pod Hamerským Špičákem - zkamenělé květy

Těžba pískovce| 50.6882581, 14.8484456

Menší pískovcový lom s ukázkami kamenných růží - proželezněných pískovců, které připomínají okvětní lístky květiny.

Odborný popis

Hamerský Špičák je proslulý především těžbou železné rudy. Kühn (1997) uvádí, že se v těchto místech netěžila pouze tato ruda, ale také málo železitý pískovec, který byl přímo ze stěny lomu oddělován v podobě hotových tvarovaných kvádrů. Takto vzniklý lom je ve své východní části ohraničen cca 40 metrů dlouhou a až 2 metry vysokou skalní stěnou. Maximální šířka lomu je 20 metrů a délka 40 metrů. Pravděpodobně zde vznikl až po těžbě železné rudy. Poblíž této lokality (asi 100 m severně) lze nalézt další podobný pískovcový lom s cca 5 m vysokými opracovanými stěnami.
Na lomových stěnách jsou v pískovci dobře patrné zprohýbané železité lišty a konkrece v podobě příčných průřezů železitých trubek různých velikostí (tzv. železné růže).
Lokalita byla od roku 1996 do roku 2012 chráněna jako součást přírodní památky „Děvín, Ostrý a Schachtstein“ (od roku 2012 přehlášeno na přírodní památku Děvín a Ostrý).