Geologie

Široký kámen - izolovaná stolová hora

Pískovec| 50.6867353, 14.8578869

Pískovcová stolová hora tvoří jakýsi ostrov ve zdejší krajině. Díky své izolovanosti je obývána vzácnými živočichy a rostlinami.

Informace

Obtížně dostupné

Odborný popis

Z geomorfologického hlediska se jedná o pískovcovou tabulovou (stolovou) horu, jež je ohraničena svislými skalními stěnami. Její vznik je vázán na erozi svrchnokřídových kvádrových pískovců středního turonu. Vrchol Širokého kamene je z části porostlý reliktním borem a vzácnou květenou. Zmínit můžeme např. rojovník bahenní. Osluněné skalní výchozy jsou pokryté vřesem obecným, kostřavou sivou, ostřicí vřesovištní atd. Z fauny - ptactva můžeme zmínit sokola stěhovavého či výra velkého. Z plazů se v lokalitě vyskytuje zmije obecná, ještěrka obecná či slepýš křehký (Sýkorová, Vlčková, Modrý 2015).